Wymagane dokumentyDo prawidłowej wyceny nieruchomości, rzeczoznawca potrzebuje odpowiedniej dokumentacji. Wymagane dokumenty do wyceny to w zależności od nieruchomości:
W przypadku działki budowlanej :
   wypis z rejestru gruntów,
   mapa ewidencyjna,
   mapa zasadnicza,
   wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
   odpis z księgi wieczystej,
   kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy),
Domu mieszkalnego lub domu w budowie:
  wypis z rejestru gruntów,
  mapa ewidencyjna,
  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  pozwoleniena użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
  odpis z księgi wieczystej
  fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku (jeśli dotyczy)
  kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
Lokalu mieszkalnego i lokalu spółdzielczego:
  odpis z księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona) lub odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak KW dla lokalu)
  zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu)
  kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
  odpis z księgi wieczystej
  kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
Lokalu mieszkalnego w budowie:
  odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja
  wypis z rejestru gruntów na działki/działek na których realizowana jest inwestycja pozwolenie na budowę
  przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

Przy nieruchomościach komercyjnych ustalana jest indywidualna lista dokumentów dla danej nieruchomości.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.